Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Taklandskap och odlingar?🧐 Våra taklandskap är gestaltade efter era önskemål, men tänk om ni hade efterfrågat fler odlingsmöjligheter, Taklandskap med odlingsmöjligheter! 💚 Odlingar på tak hade gynnat fastighetsägare, hyresgäster och våra insekter/polinatörer på olika sätt, t.ex.: - Fastigheten hade blivit mer attraktiv för hyresgäster. - Om hyresgästerna arbetar inom t.ex. restaurang, café etc. hade de själva kunnat odla och använda exempelvis kryddor/grönsaker i sina menyer. - De boende i fastigheten hade kunnat hjälpas åt att ta hand om odlingar och växter. Det hade kunnat engagera dem till att gå ut och konkret göra någonting med händerna. - Ett taklandskap med odlingar, växter och planteringar hade kunnat bli som en tak- och hälsoträdgård för människors välmående. - Barn i städer hade kunnat få en större kunskap om ekologiskt närodlade grödor och bli uppmuntrade till ett grönt tänkande. Gör det en del av undervisningen. - Människor hade kommit närmare naturen. - I kombination med annan takgrönska hade dagvattenhanteringen kunnat förbättras. - Biodiversiteten påverkas positivt, våra pollinatörer blir glada. - mm Som ni ser finns det många fördelar med att ha med odlingar i sina taklandskap. Det bästa är att det ena inte utesluter det andra. Olika typer av gröna tak (sedum, äng) sittytor, bänkar, grönafasader, högre växter kan kombineras med t.ex. odlingslådor av olika storlekar och karaktär för att bilda en helhet. 🍓 🌶 🌿 Med vilja att ändra våra nuvarande ”tomma” takytor, kan vi ta naturen närmare oss. I längden kan de ge en ökad kunskap, ett större engagemang och en bättre förståelse till varför naturen och de gröna är så viktigt för oss. 🌱💚🌱 #urbangreen #sedum #sedumtak #grönatak #grönska #taklandskap #landskap #arkitektur #stad #hållbarhet #urbancities #miljö #hälsa #odling #takodling #takpark #grönamiljöer #forskning #biodiversitet #dagvattenhantering #natur #insekter #takpark #takterrass #tak #grönska #äng #social #socialroofs #homegrow #närproducerat

Veckans 3 snabba frågor ställer vi till Agustin! 👊👷🏼‍♂️ Agustin hittar ni med Stockholmsänget ute på våra projekt! Vi ställer frågorna på engelska, men ni får såklart hans svar på svenska också😊 For how long have you been working at Urbangreen? /Hur länge har du jobbat på UG? I have been working at @urbangreen.se since June this year. Not a long time, but time goes fast! ➡️ Jag har arbetat på Urbangreen sedan juni i år. Det är inte så länge, men tiden går snabbt! What do you appreciate the most with your job? / Vad är de roligaste med ditt jobb? From the very beginning I enjoyed the good teammates, the way they work and the communication between each other! After this being said, I want to highlight the Fika times! Such a pleasant little moment to enjoy some coffee and mate. ➡️ Redan från början gillade jag mina duktiga kollegor, hur de jobbar tillsammans och hur de kommunicerar! Efter att detta blivit sagt vill jag lyfta upp stunderna vid fikan! Ett sådant trevligt tillfälle att njuta av kaffe och mate (Mate är en dryck med ursprung i Sydamerika) Tell me what you are working with right now! / Berätta vad du jobbar med just nu! I am currently working in many different projects. Oftentimes planting and placing mats of “sedum”; occasionally setting up “plant boxes” and routinely varying within small tasks/details in which we always strive to perfect. Beyond that, I particularly enjoy -plenty- the green part! Planting is satisfying and refreshing for me. ➡️Just nu jobbat jag med många olika projekt. Jag lägger ofta sedum och ibland sätter jag upp planteringslådor och kontinuerligt jobbar jag med detaljer som vi alltid jobbar på att få perfekta. Utöver detta, gillar jag särskilt den gröna biten! Att plantera är tillfredställande och uppfriskande för mig. Ps. Medarbetarprofilen är tillbaka nästa vecka! 💚 . . #urbangreen #urbangreening #sedumtak #sedum #greenroof #green rooftop #greenrooftops #roofpark #roofgarden #roofbar #taklandskap #takträdgård #tak #grönatak #plantering #landskap #grönska #medarbetare #stockholm #kollega #teamwork #teamug #arbetsplats #byggplats #intervju #profil #tresnabbafrågortillpersonalen #ug

Vilket var Sveriges första sociala landskap? 🌱 Kommer ni ihåg det? Det gör vi! ⭐️Det var vårt första taklandskapsbygge. Detta unika sociala taklandskap finns på Sveavägen 44 också så kallat Urban Deli-taket. Landskapet som är skapat sträcker sig på hela 0,3 hektar. 🤩💚 Landskapsarkitekt Johan Paju ritade taklandskapet som idag består av hela växtsamhällen anpassade efter lägets förutsättningar. Läget är tufft vilket betyder att valet av växter var viktigt. Växterna som valdes var hämtade från typiskt vindpinade, torra och utsatta lägen i landskapet; branter i fjällen, ytterskärgården eller karga torra ängar på Gotland. 🌾 Det sociala landskapet är skapat för att alla ska hitta sitt favoritställe. De finns olika sittplatser, olika indelningar, olika ”rum” för olika tider på dygnet och så vidare! Vill någon sitta i lä finns det sittplatser för det medan andra kanske vill känna vinden blåsa i deras hår och de får då leta sig till en plats längre ut mot takets kant. Möten kan hållas, raster kan tas på taklandskapet samt så ges möjligheten till en alternativ arbetsplats! 🤓 På taket har Urban Deli en uteservering, som under de varmare månaderna är populär bland Stockholms invånare. Kanske ni har varit där? Urbangreens kunskap och erfarenhet leder till att effektiva dagvattenhanterings lösningar konstrueras. Genom detta möjliggör vi att växtlighet på taken kan frodas. 🍃🌸 #urbangreen #sedum #sedumtak #grönatak #grönska #taklandskap #landskap #arkitektur #stad #hållbarhet #urbancities #studie #takpark #grönamiljöer #forskning #biodiversitet #dagvattenhantering #takpark #takterrass #tak #takbar #roofbar #gym #grönska #äng #social #socialroofs #första #socialataklandskap #takbar #roofbar #view #meetingpoint

Presskontakt

Louise Qvarnström

Louise Qvarnström

Presskontakt Försäljning/vVD +46 (0) 727 22 57 70
Carolina Lundberg

Carolina Lundberg

Presskontakt

Unika lösningar för framtidens gröna städer

Urbangreen är ett av Sveriges ledande bolag inom greentech med djup kunskap och lång erfarenhet inom gröna lösningar i stadsmiljö.

Genom egna innovationer erbjuder Urbangreen klimatsmarta och hållbara vattenväxtsystem, gröna tak, biotopväggar, sociala taklandskap med mera.

Alltid med målet att ge mervärde för både människa, miljö och städer.

Urbangreen
Cylindervägen 12
Nacka strand
Sweden