Följ Urbangreen

Minskad risk för isras – en av fördelarna med gröna tak på vintern

Blogginlägg   •   Feb 26, 2018 12:07 CET

– Även på vintern finns det många fördelar med ett grönt biotoptak, sedumtak eller frösått. Förutom att det är vackert att se på så har snö ingen chans att glida på det gröna underlaget. Det innebär ju att rasrisken i princip elimineras och de speciella snö- och israsskydden ej behövs längre, säger Johan Paju, Landskapsarkitekt

Isbildning i takets avvattningssystem minimeras också om överbyggda rännor med dräneringslager i och speciella takbrunnshuvar används.

Ifall det snöat tillräckligt mycket för att en snöskottning behövs skyddas tätskiktet av det gröna taket till 100%. Inga skador på grund av vintersnö och reducerade kostnader kring snöröjning.

Energimässigt ger det gröna taket en höjd isoleringsfaktor. På vintern ligger snön kvar under en längre tid på ett grönt tak och skapar då ett extra isoleringslager mot kyla. På sommarhalvåret blir det samma effekt men mot värme.

– Den stora skillnaden mellan ett naket tak med öppna rännor och ett grönt tak, sedum eller frösått, är eliminerad israsrisk och en mycket säkrare och enklare drift och skötsel, säger Per Nyström, Urbangreen.