Följ Urbangreen

Smarta och inbjudande gröna lösningar i nya takparken Stockholm under Stjärnorna

Nyhet   •   Maj 16, 2018 13:56 CEST

Foto: Cimon Nicolas

Med all sin samlade kunskap om grön stadsbyggnad har Urbangreen skapat parkliv högst upp på Urban Escape.

En takpark, tre barer och 1200 kvadratmeter terrass som ger härlig frihetskänsla mitt i centrala Stockholm. Nu har stadens parkliv flyttat upp på taket. Här finns plats för hela 600 personer, svala drinkar, streetfood, solstolar, musik, utegym, yogaklasser och till och med en egen radiostation.

Gröna väggar

Parken på taket har givits en skön grönska med hjälp av innovativa vertikala växtytor, till exempel väggmoduler uppbyggda av planteringsboxar. Det ger fri markyta och öppna sociala plan med stor flexibilitet. De gröna väggmodulerna, som är framtagna av Urbangreen, finns både fast monterade och fristående med möjlighet till grönska på båda sidor. De ger insynsskydd, vindskydd och bidrar till att reglera ljudnivå och temperaturnivå för ökad trivsel.

Den utvalda floran i boxarna är förodlad för ett direkt grönt resultat och kompletteras med specialgjorda vajersystem som ger stöd åt klätterväxter. Genom att ge växterna de bästa förutsättningarna att frodas sprider de sig över valda delar i fasaden och skapar en unik parkmiljö uppe på taket.

Bild: AMF Fastigheter

Smarta lösningar som verkar utan att synas

En av dagens svårigheter i städer är ökad och kraftigare nederbörd, otillräckliga dagvattensystem med begränsade flöden och översvämningar som konsekvens. För förbättrad dagvattenhantering i takparken jämnades golvet av med stenflis, och tillsammans med ett liggande regelverket för golvtrallen fördröjs nu avrinningen med hela 10-12 liter per kvadratmeter. Det är en stor miljösmart förbättring som inte tagit någon yta i anspråk och ger projektet inre styrka.

Utmanande vindar ställer krav på planering

Stockholm under Stjärnorna är det hittills största och mest komplexa projektet Urbangreen genomfört. Förutom att jobba med vegetation har sten, trä och metall lyfts 13 våningar upp till taket för att skapa inbjudande möblemang, restaurangkök och sociala ytor.

Utmaningen i projektet har främst varit det geografiska läget och vinden. Att bygga på höga höjder kräver både planering, speciella lösningar och konstruktioner för att passa för rådande miljöer och klimat. För att säkerställa att restaurangkök, möblemang och en 15 kvadratmeter stor bildskärm skulle stå tryggt och säkert även mot de hårdaste vindar krävdes att allt vädersäkrades med stor omsorg.

Bild: Urbangreen

– En vision är att skapa sammanhängande takparker, länkade med gångbroar och tillgängliga för allmänheten. Det skulle skapa en ny dimension i staden och bli en fin turistattraktion. Förebilder kan hittas på flera ställen t ex High Line Park i New York. På samma sätt skulle vi kunna göra, och få en rekreationsplats mitt i Stockholms city. Det tycker jag vore fantastiskt!, säger Marcus Edvinsson, VD Urbangreen.