Följ Urbangreen

Magnolia Bostads vice VD invald som ny styrelseledamot i Urbangreen

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2017 08:00 CEST

Urbangreen ritar, projekterar och bygger hållbara och lönsamma lösningar för framtidens gröna städer

Fastighetsbolaget Magnolia Bostads vice VD Rickard Langerfors tar plats i greentech-bolaget Urbangreens styrelse, efter att styrelsen på senaste sammanträdet röstat igenom förslaget.

Marcus Edvinsson, VD på Urbangreen, säger:

”Vi på Urbangreen är väldigt glada över den kompetens, kraft och erfarenhet som Rickard Langerfors för in i styrelsen.

Rickards långa erfarenhet från Skanska och HSB men också genom att vara delaktig i att bygga ett sådant fint bolag som Magnolia kommer tillföra mycket i att bygga bolaget Urbangreen. Att Rickard också har en så stor förkärlek till det gröna gör honom till en varmt välkommen medlem i vår styrelse.”

Rickard Langerfors:

”Urbangreen står inför en spännande resa, och jag tror att jag med min erfarenhet från mina år i fastighetsbranschen kan bidra till att ytterligare påskynda den utvecklingen.

Bolagets lösningar möjliggör för fastighetsägare att kapitalisera på tidigare oanvända kvadratmeter och höjer således fastighetsvärdet.

Jag tror att det blir viktigt för Urbangreen att fortsätta vinna prestigefulla upphandlingar likt taket på Sveavägen 44. Vi ser en ökad efterfrågan på gröna tak både för miljönytta, sociala ändamål och ett ökat fastighetsvärde. Urbangreen kombinerar nytta för fastighetsägare, invånarna i våra cityregioner samt offentlig sektor genom Sveriges kommuner.

Det ska bli mycket spännande att få bidra med min kunskap och erfarenhet till Urbangreens fortsatta expansion.”

Urbangreen genomför just nu en kapitalanskaffningsrunda hos crowdfundingplattformen Pepins. Hittills har bland andra Investment AB Spiltan gått in i emissionen, enligt ett PM från förra veckan.


Kontaktuppgifter
Marcus Edvinsson, VD Urbangreen. 070-421 99 88

Urbangreen 

– Vi har kunskapen kring biologisk dagvattenhantering i stadsrummet
– Ett av dagens stora problemområden

Urbangreens systemlösningar är rotade i kunskap och nytänk oavsett om det är fasadgrönska, sedumtak, sociala taklandskap eller dagvattenrening.

Ett av dagens problemområden i städer är ökad och kraftigare nederbörd, otillräckliga dag-vattensystem med begränsade flöden och översvämningar som konsekvens.
Gröna tak- och fasadytor fördröjer och absorberar vattenflödens intensitet. Med magasinering och sammankopplade systemlösningar kan vi få den biologiska dagvatten-hanteringen att fungera i ett slutet kretslopp.

Urbangreen erbjuder en bredd av gröna produkter som byggstenar och helhet för fastighetsägare, byggherrar, arkitekter och markentreprenörer.

Bolaget har sin historia i Per Nyströms nytänkande utveckling av gröna tak under nittiotalet som också ledde till grundandet av företaget Veg Tech.

Våra produkter är inte bara problemlösare utan också värdehöjare för din fastighet.

Bifogade filer

Word-dokument