Gå direkt till innehåll
Johan, VD Veg Tech
Johan, VD Veg Tech

Pressmeddelande -

Urban Green blir en del av Veg Tech

Sveriges två ledande leverantörer av gröna systemlösningar till stadsmiljöer, Veg Tech och Urban Green, slås samman. Syftet med fusionen är att skapa synergieffekter och utveckla det gemensamma erbjudandet så att ännu fler får upp ögonen för hur man skapar grönskande städer.

Veg Tech och Urban Green har tillsammans cirka 60 anställda och en omsättning på 170 MSEK. Bolagen kompletterar varandra och genom fusionen skapas ett helhetserbjudande inom gröna systemlösningar för tak, fasader, mark- och vattenmiljöer. Takparker kommer fortsätta marknadsföras under varumärket Urban Green medan övrigt sortiment går under Veg Tech. Båda bolagen ägs av Nordic Waterproofing Group AB och sammanslagningen genomförs den 1 januari 2022.

Målsättningen är att stärka vår marknadsledande position. Tillsammans får vi en organisation med väldigt stor kunskap och erfarenhet inom gröna områden. Dessutom finns det tydliga synergieffekter vad gäller produktion, försäljning och administration, säger Johan Ljungberg, VD på Veg Tech och Urban Green.

Gröna tak har blivit en allt vanligare syn på bostäder, kontor och offentliga lokaler. En viktig anledning är att växtsystemen avlastar stadens dagvattenhantering. Taket får en vattenhållande förmåga, vilket fördröjer och minskar avrinningen. Samtidigt gynnas den biologiska mångfalden då livsmiljöer skapas för bin och insekter.

Samgåendet underlättas av att bolagens produktionsanläggningar ligger nära varandra i småländska Vislanda. Här odlas en stor del av de växter som används i företagets produkter. Bland annat de populära sedummattorna som numera även levereras med biokol, en restprodukt från Veg Techs värmeanläggning. Biokol förbättrar växtkraften samtidigt som det ger en potentiell kolsänka.

– Vi odlar svenska växter som är anpassade för vårt nordiska klimat. En trygghet för våra kunder är att vi ansvarar för hela kedjan från planta till montage, säger Johan Ljungberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ljungberg, VD

jl@vegtech.se

070-814 80 05

Ämnen

Kategorier


Urbangreen är ett av Sveriges ledande bolag inom greentech med djup kunskap och lång erfarenhet inom gröna lösningar i stadsmiljö.

Genom egna innovationer erbjuder Urbangreen klimatsmarta och hållbara vattenväxtsystem, gröna tak, biotopväggar, sociala taklandskap med mera.

Alltid med målet att ge mervärde för både människa, miljö och städer.

Presskontakt

Louise Qvarnström

Louise Qvarnström

Presskontakt Entreprenadchef +46 (0) 727 22 57 70
Carolina Lundberg

Carolina Lundberg

Presskontakt

Relaterat innehåll

Unika lösningar för framtidens gröna städer

Urbangreen är en avdelning i ett av Sveriges ledande bolag inom greentech med djup kunskap och lång erfarenhet inom gröna lösningar i stadsmiljö.

Genom innovationer erbjuder vi klimatsmarta och hållbara takparker av olika slag, innegårdar och andra taklandskap på bjälklag.

Alltid med målet att ge mervärde för både människa, miljö och städer.

Urbangreen
Fagerås 1
342 52 Vislanda
Sweden